Translate

понедељак, 23. март 2015.

Pre insert i pre update trigeri kao dobra praksa

 

Kako biste mogli da pratite usera koji je kreirao ili modifikovao zapis,možete koristiti
pre insert ili pre update triggere na tabeli u bazi. Kolone koje se koriste su datum kreiranja i kreirao,datum modifikovanja i modifikovao.Datumske kolone se pune sa sysdate.
 Primer pre insert i pre update trigera:

CREATE OR REPLACE TRIGGER  PRE_UPDATE
BEFORE UPDATE
ON IME_TABELE
REFERENCING NEW AS New OLD AS Old
FOR EACH ROW
DECLARE

BEGIN
   :NEW.datum_modifikovanja:=sysdate;
   :NEW.modifikovao :=nvl(v('APP_USER'),USER); 
END ;


CREATE OR REPLACE TRIGGER PRE_INSERT
BEFORE INSERT
ON IME_TABELE
REFERENCING NEW AS New OLD AS Old
FOR EACH ROW
DECLARE

BEGIN
   :NEW.datum_kreiranja:=sysdate;
   :NEW.kreirao :=nvl(v('APP_USER'),USER);
END ;


***Titanik su gradili profesionalci ,a Arku amater.***

понедељак, 16. март 2015.

ORACLE APEX

 

ORACLE APEX je platforma za razvoj web baziranih aplikacija koja su utemeljene na Oracle serveru baze podataka i koja svoj rad zasniva na RAD (Rapid Application Development) principima.

 Oracle APEX okruženje omogućuje:

  • Razvoj profesionalnih web aplikacija koje su brze i sigurne,
  • Pokretanje i rad u okviru Oracle baze podataka, pri čemu su APEX resursi i meta podaci smešteni u tabele Oracle baze,
  • Besplatan razvoj web aplikacija jer licenca nije potrebna,
  • Jedonstavnost u distribuciji aplikacija nezavisno od okruženja i platformi,
  • Fleksibilnost u preilagođavanju izgleda i funkcionalnosti aplikacije,
  • Skalabilnost i mogućnost pristupa velikog broja korisnika  

***Ko dobro poznaje put taj se ne umara.***