Translate

четвртак, 23. јул 2015.


CLOUD-OBLAK

Larry Ellison je promovisao  Oracle Cloud Platformu, možete pogledati njegov govor:
 Možete isprobati Apex na Cloudu, pristupom putem linka : cloud.oracle.com

Postalo je jasno da Cloud donosi velike beneficije svojim korisnicima u smislu povećanja skladišnog prostora, fleksibilnosti i smanjenja troškova pošto izbegavaju ulaganja u skupu serversku tehnologiju.Podaci u oblaku su uvek dostupni sa bilo kog mesta i bilo kog uređaja, bez ulaganja u skupe datacentre, njihovo administriranje i održavanje.

Prednosti cloud-a:
  • Izbegavate velike inicijalne hardverske troškove za uvođenje novog poslovnog softvera
  • Prebacujete odgovornost administracije servera i baza podataka na pružaoca usluge
  • Postavljate temelje za moderno poslovanje budućnosti

Kvalitetna serverska oprema je veoma skupa i često nedostupna u ključnom trenutku za vaše poslovanje. Korišćenjem  Cloud servisa izbegavate mogućnost zastoja usled kvarova na opremi.
Takođe, u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju i galopirajućem ciklusu razvoja tehnologije svaka kupljena oprema u roku od nekoliko godina postaje zastarela i nastaje potreba za njeno modernizovanje ili menjanje, što ponovo dovodi do nastajanja značajnih troškova za organizaciju.
Prebacivanjem odgovornosti administracije servera i baza podataka  nestaju troškovi administracije, koji mogu da budu značajna stavka ako u obzir uzmemo da moramo da zaposlimo ili obučimo jednu ili više osoba za hardversko i softversko održavanje serverske opreme. Snimanje bezbedonosnih kopija podataka, instalacija novih verzija operativnog sistema i aplikativnog softvera prelazi u isključivu nadležnost pružaoca cloud usluga i više nije vaša briga.
Značajno manji troškovi personala, mali ili nikakvi izdaci za održavanje infrastrukture, samo su neki od argumenta za tranziciju ka cloud-baziranim rješenjima. Primamljivost transfera softverskih aplikacija (u SaaS – Software as a Service scenariju) i podataka na infrastrukturu pružaoca ovih usluga postaje veća ukoliko se uz nesmetano funkcionisanje informacionog sistema blagovremeno obezbjedi i zadovoljavajuća pravna zaštita korisnika. Shodno specifičnostima cloud usluge, sledi nekoliko saveta – na šta tačno treba obratiti pažnju prilikom definisanja ugovornih odredbi.

Dostupnost

Cloud scenario podrazumeva pristup aplikacijama koje su smeštene na geografski udaljenoj lokaciji, često na više njih, i jedan od preduslova pravilnog funkcionisanja je trajna dostupnost korisnicima. S obzirom da se pristup ostvaruje putem Interneta (VPN-om ili nekim drugim načinom zaštićene komunikacije ukoliko je aplikacija interna), izvesno je da će se pre ili posle dešavati neželjene situacije u kojima će sistem biti nedostupan. Stoga je bitno ugovornom klauzulom odgovornost za „pad“ sistema prebaciti na pružaoca usluga u što većoj meri (slučaj u kojem se nedostupnost sistema dešava isključivo zbog neadekvatne ili neblagovremene reakcije pružaoca usluga), a u tom okviru potrebno je definisati i penale za nadoknadu štete koja nastupa kada je sistem van funkcije.

Integritet (celovitost) podataka

Poslovne aktivnosti koje se baziraju na registrima, evidencijama i uopšte pohranjenim podacima zahtevaju striktnu politiku u pogledu očuvanja njihove celovitosti. Uzimajući u obzir da se korisnikovi podaci smeštaju na infrastrukturi pružaoca usluga, gdje geografska lokacija ne igra ulogu (često u većem broju data centara), potrebno je definisati odgovornost za njihov eventualni gubitak. Treba imati na umu da, ukoliko se radi o pružaocu usluga koji je istovremeno i posrednik (čest slučaj), postoji i njihov međusobni ugovorni odnos koji mora biti u celosti, ili jednim delom, pružen na uvid samom korisniku. Ovim se efektivno izbegava „prebacivanje“ odgovornosti na teće lice.

Pristup

Reputaciju pružaoca cloud usluga u najvećoj meri određuje njihova bezbednosna politika. Pitanje ko, i pod kojim uslovima može pristupati vašoj aplikaciji se delimično rešava ugovornom odredbom, a određenim delom i internim pravilima kompanije (korisnika). Međutim, pažnju treba obratiti na odgovornost za eventualne bezbednosne propuste koji mogu nastupiti kao posledica neažurnosti pružaoca usluga (npr. propuštanje redovnog ažuriranja sistemskog softvera ili sl.), te nadoknadu štete. Kod poslovnih subjekata koji svoj poslovni model baziraju na on-lajn uslugama ovo je od izuzetnog značaja uzevši u obzir surove tržišne uslove i nastojanja konkurencije da po svaku cenu steknu tržišnu prednost. Takođe, bitno je obratiti pažnju i na mogućnost pristupa od strane samog pružaoca usluga i shodno tome ugovorne klauzule prilagoditi sopstvenoj politici pristupa podacima.Poželjno je i informisati se o poslovnoj politici pružaoca usluga u smislu sprovođenja i prilagođavanja određenim propisima i sporazumima (npr. da li američki pružalac usluga sertifikovan u okviru Safe Harbor programa, tj. da li poštuje evropska pravila u oblasti zaštite ličnih podataka).

Zaštita podataka o ličnosti

Pre zaključenja ugovora preporučuje se detaljno izučavanje propisa o zaštiti ličnih podataka. Vrlo je verovatna situacija da će vaš sistem sadržati podatke koji u potpunosti identifikuju ili navode na identifikaciju određenog fizičkog lica, pa je samim tim i osjetljivost korisnika vašeg sistema utoliko veća. Ukoliko nameravate pružati usluge koje podrazumijevaju on-line finansijske transakcije, ovo pitanje zaslužuje veću pažnju.

Kontinuirani rast tržišta SaaS aplikacija 

Prema podacima američke kompanije za analizu IT tržišta Gartner u narednom se
periodu očekuje kontinuirani rast tržišta SaaS aplikacija, predviđa se da bi u 2016.
godini vrednost ukupnog tržišta trebala dostići 32,8 milijardi dolara (vrijednost tržišta u 2011. godini procijenjena je na 13,5 milijardi dolara). Tržište SaaS aplikacija u 2015. će godini sigurno doživeti značajne promene i nove trendove, što dodatno pogoduje razvoju novih Cloud Marketplacea i novim ulaganjima u ovaj segment računarstva u oblaku. SaaS aplikacije ubrzano se razvijaju i samo je pitanje vremena kad će desktop aplikacije i model on-premise instalacije softvera postati deo istorije.


***Apex est autem senectutis auctoritas/Ukras starosti je ugled.***