Translate

понедељак, 26. децембар 2016.

Od  21. decembra 2016 možete da koristite noviju ,unapredjenu verziju Apex-a  Application Express Release 5.1.00.45.Ovde možete da pogledate novosti koje donosi nova verzija  https://blogs.oracle.com/apex/entry/oracle_announces_oracle_application_express1

***Don't delay, start today***

петак, 9. октобар 2015. Instalacija Oracle Application Express Release 5.0.1.00.06
Najnovija verzija Oracle Apex-a je puštena 15. jula 2015 godine, možete je skinuti sa Oracle website ovde.

  • Ovde će biti prikazano uputstvo za instalaciju ORACLE APEX-a u Windows okruženju.
  • Podrazumeva se da ste se registrovali na ORACLE website i da možete skidati potrebne instalacije.
  • Podrazumeva se da ste prethodno instalirali Oracle XE bazu prema uputstvu koje nije komplikovano.
 Ukoliko je potrebno ,povećajte tablespace,konektujte se na  Command prompt:


SQL> CONNECT SYS as SYSDBAC

SQL>create tablespace apex

  logging

 datafile 'c:\oraclexe\app\oracle\oradata\XE\APEX.DBF'

size 630m

autoextend on

next 64 maxsize 10G

extent management local;


1.Ovde se prvo složite sa licencnim uslovima a zatim download-ujte poslednju verziju Oracle Application Express, za sada je to 5.0.1.00.06 (može i samo sa engleskim jezikom ako vam to odgovara).
2. Otpakujte zip arhivu sa instalacijom npr. u folder C:\oraclexe\apex. 

3. Pokrenite komandnu liniju Start>run>cmd ili kod novijih Windowsa samo Start>cmd.

4. Ako to prethodno niste uradili onda podesite sistemske promenjive za XE bazu (pretpostavka je da je XE instaliran u C:\oraclexe):

set ORACLE_HOME=c:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server
set ORACLE_SID=XE
set PATH=%ORACLE_HOME%\bin;%PATH%

Sada je potrebno da pređete u folder sa APEX instalacijom, dakle, u mom konkretnom slučaju u C:\oraclexe\apex. Sledi konekcija na XE bazu, otkucajte:

 sqlplus sys as sysdba

5. Sada je potrebno pokrenuti instalacionu skriptu apexins.sql sa potrebnim parametrima. Pošto se već nalazite u folderu gde je instalaciona skripta, onda instalaciju započnite komandom:

SQL>@apexins.sql USERS USERS TEMP /i/

ili

@apexins.sql sysaux sysaux temp /i/
gdje je :
apexins.sql - SQL instalacijska skripta
sysaux - ime tzv. Tablespacea za korisnika APEXA
sysaux – ime tablespacea za mape APEX korisnika
temp – privremeni tablespace
/i/ - virtualni direktorij koji sadrži slike
 

Instalacija će, u zavisnosti od vašeg računara, trajati do desetak minuta nakon čega bi trebalo da se ponovo pojavi komand prompt kao na slici:
 
SQL> alter user anonymous account unlock;
 
SQL> alter system set job_queue_prosesses=20;


7. Sada je potrebno učitati slike koje APEX koristi unutar XE baze. Ponovo se konektujte sa:

sqlplus sys as sysdba

a onda pokreni skriptu apxldimg.sql sa referenciranjem na folder u koji smo otpakovali instalaciju, u mom slučaju to je C:\oraclexe pa je komada:

SQL>@apxldimg c:\oraclexe

8. Sledeći korak je promena šifre administratora APEX okruženja uz pomoć skripte apxchpwd.sql. Dakle, ponovo konekcija na bazu, a onda kucajte komandu:

SQL>@apxchpwd.sql sys

potom upišite vašu šifru slično kao na slici, ponovite je i, naravno, upamtite. 
Izađite iz sqlplus-a sa exit i sada već možete da odete u administratorski servis vašeg APEX-a, otvorite web browser i upišite: http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin trebalo bi da radi.

9. Ovaj korak realizujte ukoliko želite da vašem APEX-u pristupate kroz mrežu koristeći hostname i domen vašeg računara. Dakle, ponovo konekcija na bazu a zatim ukucajte komandu:

execute dbms_xdb.setListenerLocalAccess(l_access => FALSE) ;

Sada administratorskom servisu možete pristupati i sa http://hostname.domain:8080/apex/apex_admin
gde hostname.domain predstavlja adekvatno ime i domen vašeg računara.

Za svaki slučaj, da ne bi došlo do zabune, ubuduće ću na slikama prikazivati pristup APEX-u preko lokalne adrese 127.0.0.1 (localhost adrese), što u prevodu znači da je APEX okruženje odsečeno od sveta.

10. Isključite crni prozor sa komandnom linijom, za sad vam ne treba, a onda u web browser ponovo ukucajte: http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin i logujte se kao admin sa vašom šifrom koju ste definisali .
Trenutno ste ovde samo da biste definisali svoj korisnički nalog kao i lični radni prostor koji se zove WORKSPACE, odnosno ‘komad’ XE baze koji vam pripada, a tek onda možete da uđete u APEX radno okruženje koje se nalazi na http://127.0.0.1:8080/apex odnosno http://hostname.domain:8080/apex.